22 June 2019

Random snapshot of the day

22 юни 2019

Случайна снимка на деня

22 июня 2019

Случайный снимок дня

Vitosha blvd
The lion holding the map of the Treaty of San-Stefano Bulgaria — part of the old military memorial returned to the Bulgaria square in 2017 when the socialist era “1300 years of Bulgaria” monument was demolished. Лъвът, държащ с лапата си карта на Сан-Стефанска България — част от войнишкия мемориал, върната на старото си място след премахването на „1300 години България“ през 2017 година. Лев, держащий щит с картой Сан-Стефанской Болгарии — часть военного мемориала, которую вернули на площадь Болгария (перед НДК) после того, как монумент социалистической эпохи «1300 лет Болгарии» был снесён в 2017 году.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·