Random snapshots of the year 2018

Случайните снимки на 2018

Случайные снимки 2018

Lions bridge
Lion's bridge. Лъвов мост. Лъвов мост.
Vladaiska river
Vladaiska river after the heavy rains in June. Владайска река след поройните дъждове през юни. Река Владайска после проливных дождей в июне.
Saint Joseph cathedral
Saint Joseph cathedral and archeological site “Western gates of Serdica”. Храм Свети Йосиф и археологически парк „Западна порта на Сердика“. Храм Св. Иосиф и археологический парк «Западные ворота Сердики».
Knyazheska gradina
In the Knyazheska gradina park. В Княжеската градина. В парке «Княжеска градина».
Underpass in Stara Zagora
Neglected underpass at the Stara Zagora railway station. Изоставен подлез пред гарата в Стара Загора. Заброшенный подземный переход перед железнодорожным вокзалом в Стара Загора.
NDK
In the hall of the National Palace of Culture. В фоайето на НДК. В фойе НДК.
Central Railway Station Sofia
At the Sofia's Central Railway Station. Пред Централната ЖП гара в София. Перед центральным железнодорожным вокзалом Софии.
snow
First snow in Sofia. Първият сняг в София. Первый снег в Софии.
In the Doktorska gradina
The last day of Fall in the Doktorska gradina park. Поледният ден на есента в Докторската градина. Последний день осени в парке «Докторска градина».
Construction site
Construction works at the Pirotska street. Строеж на улица Пиротска. Стройка на улице Пиротска.