Shumen, Bulgaria

Every city in Bulgaria in addition to the smaller parks nestled here and there between the busy streets has at least one big and beautiful park a little to the side. Shumen is one of the few with a whole natural reserve just up above it. A steep stairway leads from the city center to the top of the Shumen Plateau, to the colossal brutalist monument on the edge above the city, to the spa­ci­ous park with its multiple panoramic view­points behind it, to the numerous trails through the woods and protected beech forest.

The plateau is densely wooded and filled with wild­life. I saw a fox and a couple of deer early in the morning less than a kilometer from the city limits.

Шумен, България

Във всеки български град освен малките паркове и градини има и поне един голям и красив парк леко встрани от централ­ните райони. Шумен обаче е един от тях, които могат да се похвалят с истинския природен резерват на броени метри от главната пешеходна улица. Стръмно стълбище води към Паметника на създателите на Българската държава, към просторния парк зад него, към много­бройни панорамни гледки и пътечките на Шуменско Плато.

Платото е гъсто залесено и пълно с диви животни. По–рано сутрин видях една лисица и двойка елени само на един километър от града.

Шумен, Болгария

В каждом болгарском городе, кроме маленьких парков и скверов, спрятанных здесь и там между оживлённых улиц, есть и как минимум один большой, немного в стороне. Город Шумен — один из нескольких, которые могут похва­статься настоящим природным запо­ведником прямо над городом. Крутая лестница ведёт от центральной пеше­ходной улицы на вершину Шуменского Плато с колоссальным мону­ментом в брута­листском стиле на краю, с про­сторным парком за ним, с множеством пано­рамных площадок и троп, ведущих в глубину запо­ведного букового леса.

Плато практически полностью покрыто густыми лесами и является домом для множества диких животных. Ранним утром я видел лисицу и пару оленей буквально в кило­метре от городской черты.

The viewpoint
Shumen
The view from the Founders of the Bulgarian State Monument. Гледка към града от паметника. Вид на город с площадки у памятника.
Founders of the Bulgarian State Monument
Founders of the Bulgarian State Monument
Founders of the Bulgarian State Monument
Founders of the Bulgarian State Monument. Паметник на създателите на Българската държава. Памятник создателям Болгарского государства.
Astronomical observatory
Astronomical observatory. Астрономическа обсерватория. Астрономическая обсерватория.
Shumen view
Shumen view
Shumensko lake
Shumensko lake. Шуменско езеро. Шуменское озеро.
Divdyadovo
Divdyadovo district. Квартал Дивдядово. Квартал Дивдядово.
A girl on the bluff
Khankrumski rock monastery
Khankrumski rock monastery. Ханкрумски скален манастир. Ханкрумский скальный монастырь.
A house in the woods
The view from the Khankrumovite porti
The view from the “Khankrumovite porti”. Гледка към града от местността „Ханкрумовите порти“. Вид на город из местности «Ханкрумови порти».
Shumensko Pivo
“Shumensko Pivo” brewery. Пивоварна „Шуменско пиво“. Пивоварня «Шуменско пиво».
A street in the center of Shumen
Military club
Osvobozhdenie square
Osvobozhdenie (Liberation) square. Площад Освобождение. Площадь Освобождение.
Osvobozhdenie square
Delapidated construction site in the city center