Stara Zagora, Bulgaria

The first thing I noticed when I disem­barked from the train in Stara Zagora and walked up the Methodi Kusev street was the ongoing city–wide reno­vation. The second, when I managed to navigate the laby­rinth of construc­tion fences and got to the hills on the city's north edge, was the burning red pome­granates in the gardens. What an iconic combo for the last hot day of the Summer!

Стара Загора, България

Първото нещо, което забелязах, когато слязох от влака и тръгнах нагоре по „Митро­полит Методи Кусев“, бе мащабният ремонт на почти всяка от централ­ните улици в града. Второто нещо, когато се качих още по–нагоре по северния хълм на града, бяха ярко­червени нарове в градините. Перфектна комби­нация за последният горещ ден на лятото.

Стара Загора, Болгария

Первое, на что я обратил внимание, сойдя с поезда на станции Стара Загора и поднявшись немного вверх по улице «Митрополит Методи Кусев», был гран­диозный ремонт, охвативший едва ли не весь город. На второе, когда я выбрался из лабиринта строи­тельных заборов и поднялся ещё выше, на холмы северной окраины, были рдеющие в садах гранаты. Отличное сочетание для последнего жаркого дня лета.

Roman street
Archeological site “Roman street”. Археологически комплекс „Антична улица“. Археологический комплекс «Античная улица».
Roman street
Samara 3 residential district
Samara 3 residential district. Квартал „Самара 3“. Квартал «Самара 3».
Stara Zagora view
Stara Zagora view
Stara Zagora view
Overgrown street sign
Kaufland Stara Zagora
Rusty locomotive
At the station garden. В станционната градина. В привокзальном саду.