Карлово, Пловдивско

Карлово е родният град на Апостола на свобо­дата Васил Левски. Всичко тук е посве­тено на него: монумен­тите, музеите, паметните табели на къщите в стария град. Само това прави Карлово заслужа­ващия да бъде посетен. Обаче, Карлово, както и всеки други места по южните склонове на Стара планина, е много повече от това. Това е дивата и все още непокът­ната природа, зашеме­тяващите гледки и много­бройните планински пътечки, които няма как да изминеш за един уикенд, нито за няколко.

Цетрална ЖП гара Карлово
Цетрална ЖП гара Карлово.
A small pine tree is clinging to the bare rocks
River pebbles under the crystal clear water
The stream
Rocks on the slope
Rocks on the slope
Стара река
Стара река.
Стара река
Малък водопад
Карлово и околностите
Карлово и околностите. Поглед от планината.
A mountain slope
Bank building at the Karlovo city center
„Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“ — Васил Левски
град Карлово, център
Център на града
A building in the city center
улица Водопад
Улица “Водопад&8222;