Vidin and the Baba Vida castle

The most important city of Bulgaria's North-Western region.

Видин и крепостта Баба Вида

Най-важният град на българския Северозапад.

Город Ви́дин и крепостъ «Ба́ба Ви́да»

Самый важный город болгарского северо-запада.

Baba Vida castle.
The castle. Крепостта. Крепость «Баба Вида».
Growth in the castle's stone wall.
Baba Vida castle.
Baba Vida castle
The floodwall.
City's floodwall. Городская дамба.
Kayakers on the Danube river.
Vidin rowing base.
Old rowing base building. Старата гребна база. Старая гребная база.
Felled trees at the bank.
Overgrown road.
Danubian dawn.
Danube river minutes before the sunrise. Дунав минутите преди изгрева. Дунай за несколько минут до рассвета.
Sunrise over the Danube.
The sun rises over the Danube. Изгревът над реката. Восход над Дунаем.
Baba Vida castle at down.
The castle's bridge.
Vidin's synagogue entrance.
The entrance to the Vidin's synagogue. A sign on the wall says “No tresspassing”. Видинска синагога, входът. Видинская синагога. Табличка на стене сообщает, что вход запрещён.
Vidin's synagogue.
Vidin's synagogue. Видинска синагога. Видинская синагога.
City gates
One of the old town gates — Enachar kapia. Крепостна порта Еничар капия. Одни из ворот старого города — Янычар капия.
A street in Kaleto.
A street in the Kaleto district — Vidin's old town. Улица в Калето. Улица в районе «Калето» — старом городе.
A small church.
Danube's embankment.
The metal bike path at the Danube's embankment can act as a temporary floodwall. Велоалеята в Крайдунавски парк може да бъде издигната за да пази града от наводнения. Велодорожка на набережной может служить стеной, защищающей город от наводнения.
One of the castle's towers.
One of the castle's towers. Една от кулите на крепостта. Одна из крепостных башен.
The castle's courtyard.
The castle's courtyard. Вътрешния двор на замъка. Внутренний двор замка.
In the castle.